Rojal

 

Rojal is a publishing project started in the spring of 2014 by the book binder and artist Olle Essvik, and the translator and artist Joel Nordqvist ­– for experiments, collaborations, discoveries and distribution of narratives, ideas, objects and images, that have been lost and forgotten, or deemed unfit for larger editions or conventional formats.

Based in a workshop in Gothenburg, Sweden, we produce and publish everything from artists books, to photo books, multiples, theory and fiction, in small, carefully designed and handcrafted editions.

 

Order by e-mail: post@rojal.se (free shipping on orders over 1000 sek/100 euro). We use Paypal, Swish or IBAN.

 

 

 

 

 

 


 

 

The Computer as Seen at the End of the Human Age
2022

Price: 45 euro 450 skr + shipping

The title of the book, The Computer as Seen at the End of the Human Age, is a reference to the exhibition “The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age”, curated by Pontus Hultén for MoMA in 1968, highlighting how technology was influencing art at a time when mechanical machines were increasingly replaced by electronic and chemical devices. Through its selection of contemporary art works the exhibition thus came to function as a recording of technological history.

I never got to see the exhibition since I wasn’t born at the time, but a couple of years ago I came across a curious book with a tin cover. The book was published in connection to the exhibition, and the history recorded between its covers ends at approximately the same time that early computers start to make their way into the art world. In the fifty years that followed, art came to be marked by a digital presence.  

It was that book, along with an interest in dead media, and a curiosity for art aided by algorithms, that sparked the idea for The Computer as Seen at the End of the Human Age.

Here you will encounter new works by a selection of artists, specifically invited to use algorithms/AI to contribute to a continuous, self-reproducing, anachronistic, machine aided recording of history. A way to preserve, revise and/or comment upon digital history from the vantage point of present-day technology or through the lens of imagined future media, perspectives and technologies.

The works have been created specifically for the book. Some are based on works by other artists, made in another era, repurposed for our time and technologies. Others are based on redundant technologies, revived and given new functions. Some adopt a critical or political approach to the algorithm and its impact on society. Several utilize it as an opportunity to create unique works for each separate copy of the edition. Thousands of files eventually compiled into 200 unique books, each with a different cover and different contents – generated, aided or influenced by algorithms.

 

Participating artists: Geraldine Juárez, Cornelia Sollfrank/Winnie Soon, Mishka Henner, Shane Hope, !Mediengruppe Bitnik, Rosa Menkman, Rosemary Lee, Olle Essvik, Evan Roth, Jonas Lund, Darsha Hewitt, Carl-Johan Rosén, Linda Hilfling Ritasdatter and Jacek Smolicki.

Editor: Olle Essvik

 


 

 

 

 

 

 

 


 


2021

Nils Olsson

Price: 220 sek (inkl frakt)

 

r
”r” står för redaktör, redigera, redaktionell. ”r” betecknar aktiviteten att samla in, bearbeta och distribuera – språk, yttranden, texter, material. ”r” betecknar den gestalt som hanterar det som redan finns och som ger det ny mening i nya konstellationer. ”r” är namnet på en funktion som ofta förminskats genom att kallas författare.
Litteraturen har under lång tid (men inte alltid) setts som frukten av en enskild individs kreativitet, ingivelse och (i bästa fall) originalitet. Men litteraturen har alltid varit en fråga om återvinning i en eller annan bemärkelse – av berättelser, former, motiv och teman; av konkret språkmateria; av bokstavliga objekt. ”r” är titeln på en publikation som ställer frågan om vad som händer om vi väljer att förstå litteraturen som en redaktionell konstform. Litteraturen som en plats där produktion och distribution inte enkelt kan särskiljas; där skapandet inte sker ur intet utan genom att saker sammanställs; där författaren är en kollektiv storhet. Det handlar i lika hög grad om tillvaron i en post-digital skriftkultur, som om identifierandet av redaktionella aspekter hos historiska texter.
”r” är ingressen till en teori om hur litterära konstverk kan läsas med en annan blick än den som reducerar genom att identifiera. ”r” är en essä om bland annat Carl Jonas Love Almqvist och Walter Benjamin. ”r” är ett aggregat och ett distributionssystem – som fortsätter att redigeras.

 


 

 

2021Olle Essvik

Price: 350 sek (two books, AInsects + Etaen Books (Choose book; Freud, Darwin, Wittgenstein, Davids, Rowling, Shakespare and Wollstonecraft))

 

 

AInsects

A book from the 18th century with the title Atlas de Insectes containing detailed illustration of insects.

As the book is scanned the illustrations on the opposite side of the page shine through the paper.

The insects are cut up into their component parts (Wings, Body, Head, Rod), that are then fed into an AI, that through a chance process reassembles them into millions of new, made up insect species. Thus a new Atlas is developed, overlaid by the shadows of the original – as if a future AI was trying to understand life on earth.

The eaten books
The insect is moving over book pages, eating its way through the book, page by page in a slow animation. When the whole book has been eaten the insect moves on to the next. Thus a selection of books, important to our culture and civilisation, is disintegrated as the insects erase the lines through their movements. In the end, all that is left are small fragments of text and the traces of the insect’s movements.

The animation keeps going for half a year, after which the consumed pages are printed and bound into a library of erased books with little else than the titles remaining.

 


 

 


Svalget, Leif Holmstrand och Jonas Örtemark
2021

Price: 1400 sek (inkl. porto )


Svalget är en stor experimentbok som växt fram ur en sväljande, inkorporerande, hejdlöst glupsk hållning som författarna Jonas Örtemark och Leif Holmstrand anammat under ett drygt decenniums arbete. Halvcitat från samtidens nätgräl, recept, bloggar och ilskna diskussionstrådar har muterat, bearbetats och fogats samman med drömska visioner, förgrenande berättelser, poesi, ytterst prosaiska utspel och rytmiserade cut-up-kollage. Allt är smuts, sorg och gluphunger, allt är vackert och roligt. Jonas Örtemarks och Leif Holmstrands föregående litterära samarbete, Darger Reviderad (Drucksache Förlag), hade liknande men mildare anspråk, och lindade dessa anspråk försiktigt kring den mytonspunne konstnären Darger och dennes imaginära flickfamilj. Den nya boken, Svalget, tror sig kunna äta upp hela den mänskliga civilisationen med sin ogenomtänkta bebismun.
Boken inkluderar en orginal teckning ritad av Jonas Örtemark.

 


 

 

 

 

 

 


Mörker med glödande kanter, Kennet Klemets och Ola Åstrand
2020

Price: 250 sek


Rojal förlag presenterar "Mörker med glödande kanter", ett samarbete mellan konstnären Ola Åstrand och poeten Kennet Klemets.

 

Svartvita fotocollage varvas med korta meningar och längre textsjok i ett mörkt, uppsplittrat och rytmiskt flöde. Ett trevande, maniskt försök att få fotfäste, att fånga och väga en omvärld som hela tiden är för nära, för avlägsen, skymd, överbelamrad eller uttömd – för att nå fram till något, en fast punkt, en insikt, en flyktig känsla av lugn och klarhet, oregelbundna andningspauser.

 

Boken är formgiven av rojal förlag och tillverkad för hand i en begränsad upplaga på hundra numrerade exemplar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Decay, Sara Wallgren
2019

Price: 200 sek


En bok om Sara Wallgren med verk och med texter av bla. Getrud Sandqvist, Thomas Millroth kring Saras verk och konstnärskap.

 


 


 

 

 

 


 

 

FLUX UNTIL SUNRISE, Geraldine Juárez
2018
Book 140 * 140 mm, [52 pages][100 copies]

Price: 200 sek (square book) 250 sek (round book)


Flux until Sunrise is a book documenting a material exploration of our Liquid Crystal Epoque through the production of screenware and screen-glazes for ceramics. Screen-glazes use LCD screen waste from computers and smartphones as glass former component instead of silica and frits. The book includes an interview with Esther Leslie about Materialismo Mágico and screen-glaze recipes for ceramics. 

 
 

 


 


BOMBER, VIRUS, KURIOSAKABINETT. TEXTER OM DIGITAL EPISTEMOLOGI, Jonas Ingvarsson
2018
Book 145 * 205 mm, [212 pages][100 copies]

Price: 200 sek

 

I boken BOMBER, VIRUS, KURIOSAKABINETT. TEXTER OM DIGITAL EPISTEMOLOGI samlas texter som har gemensamt avsikten att belysa konceptet »digital epistemologi». Utgångspunkten här är att »det digitala» inte ska förstås enbart som något som är knutet till särskilda verktyg och objekt. »Det digitala» inom till exempel humaniora är inte bara databaser och big data, topic modelling och spekulativa visualiseringar; ej heller är objekten begränsade till dataspel, andra elektroniska verk eller till litteratur och konst som explicit relaterar till datorisering eller andra digitala aspekter.

Detta perspektiv har kommit att väcka ett antal frågor. Hur kan litterära former i tryckt text spegla eller relateras till en digital närmiljö? På vilket sätt skiljer sig de digitala verktygen och uttrycken under 1960-talet till vår tids ubika system – och vad kan det få för konstnärliga effekter? Är vår tids uppenbara fascination för konstens och textens materialitet en effekt av eller reaktion mot en tilltagande digitalisering? Vad har kuriosakabinett, emblem och pertinensprinciper att göra i analysen av samtida digitala uttrycksformer?

I samarbete med Rojal förlag – och konstnären och bokbindaren Olle Essvik – har själva boken utformats som ett hundratal handgjorda mediearkeologiska objekt, bland annat med bokpärmar som hämtats från kasserade böcker. Varje volym är unik.

Boken kan ses som en samling prövande och öppna essäer, målet är inte att spika upp några teser, utan snarare erbjuda ingångar till mer eller mindre spekulativa samtal om humanioras framtid.

  


 

 
WINDS, Jeff Olsson
2018
Book 150 * 210 mm, [100] [68 pages] [120 copies]

Price: 300 sek ( book+poster)

 

 
SOIL, Simon Berg
2018
Book 240 * 205 mm, [62 pages] [100 copies]

Price: 300 sekOm The Goldberg variation (Bach clock), Jesper Norda
2016
Book + usb [sound files] 300 * 210 mm, [20+4 AP] [468 pages]

Price: 1000 sek

 

The Goldberg variation (Bach clock) is based on Johann Sebastian Bach’s Goldberg variations. But whereas Bach’s version takes around 30 minutes to play from beginning to end, this version is stretched to 12 hours and 25 minutes. Each note in the original score is struck at even intervals, every two seconds. The rythm is evened out, the dynamics are flattened: every sense of musical direction is gone. What remains is a solemn enumeration of all the tones that make up the original piece – a kind of clockwork.

 

 
 

 

 


 

Endless Endtime, Linda Hilfling
2016
Book 180 * 265 mm [Annual edition decided by the number of buyers] [666 pages]

Price: 1000 sek 

A collaboration with the Danish artist Linda Hilfing, on a ”complete index of all elements leading to the end of the world”.
In 1999, when the fear of the ”millenium bug” was at its peak, a reader of the christian, conservative magazine End Time, deviced a numerological code, through which the word ”computer” translated to the number 666, thus proving the machine to be a satanic tool for the destruction of our world.
By translating this alogorithm to a generative computer code that sifts through the internet for other ”satanic” elements, Hilfing creates a continuously updating index over such potentially harmful elements.
As indicated by the title, Rojal is bound by a contract with the artist to produce a new edition of this encyclopedia, containing 666 posts, once a year for eternal time.

 

 

 

 

 

 

 


En bok om en bild, 2015, Olle Essvik, Helga Härenstam
2015
Book 180 * 190 mm [48 pages] [160 copies]

Price: 200 sek


A conceptual collaborative project carried out in two months (from idea to finalised book), August–September 2015, and first presented at the photography book fair Fotobok GBG 15.

The starting point for the book is a single photograph – to which around thirty different writers, poets, journalists, photographers and artists were invited to contribute their own written or visual interpretetion/comment. Those who accepted recieved an e-mail with the photo and an instruction not to spread it.

 

Participants:
Catharina Gotby, Anna Lamberg, Erik Östensson, Johan Bergström, Klara Källström & Thobias Fäldt, Lovisa Ringborg, Simon Berg, Inka & Niclas Lindergård, Trinidad Carrillo, Ohlsson & Dit-Cilinn, Lotta Törnroth, Tuija Lindström, Lisa Grip, Frida Franker, Rikard Laving, Anna Strand, Robert Eklund, Emma Fredriksson, Lina Haskel, Andreas Gedin, Stefan Ohlsson, Daniel Boyacioglu, Kennet Klemets, Gert Z Nordström, Leif Holmstrand, Mathias Jansson, Jenny Morelli, Tina Carlsson, Lina Hagelbäck, Sara Arvidsson, Thomas Dahl, Rebecka Nordström Graf, Nora Bencivenni, Frida Sandström, Cecilia Grönberg

 

 

 

 


 

 

 


Art & Game Obstruction
2016
Book. 280 * 220 mm [300 copies] [165 pages]

Price: 140 sek 

Art and Game Obstruction documents an the exhibition of the same name, held at Skövde Art Museum in 2015 as part of a teaching collaboration between Academy Valand in Gothenburg and University of Skövde. The anthology gives the people, who took part in the exhibition, the space to elaborate their views on contemporary art and computer games. The authors range from students and teachers to artist and curators, but what unite them are questions relating to playability and contemporary art. As such the collection of essays gives a unique insight into research and creative practices located at the intersection between art and games.

 

Participants: Lars Kristensen, Ewa Mazierska , Graeme Kirkpatrick , Lissa Holloway-Attaway, Jenny Brusk, Thomas Oldrell, Olle Essvik , Benjamin Fallon, Robert J. Homewood, Marisa Tapper, Karin Ryding, Mathilda Bjarnehed, Jasmine Idun, Dev Karnal Fridén, Ossian Borén, Jenny Sörensen, Berith Stennabb, Iman Farhanieh and Carlos González Díaz, Minnamari Helmisaari

 

 

 

  

 

 


 

 
Sven Drobnitza, Untitled
2001 Book 110*170 mm (120 copies)
Price: 150 sek 

A white book filled with pages that would be completely empty if it wasn’t for the round black ink stain on one of its shorter edges. The stain bleeds into the paper, leaving a unique mark on each page. When the book is read like a flip book the three dimensional stain turns into an animation, a growing and fading image. With the title printed on both sides of the cover the book can be read in both directions: There is no beginning and no end. The process can be repeated until the book falls apart.

 

 


 


 
Mari Lagerquist, Travelogue/In My Pocket
2014
Book 370 * 290 mm (1 copy) [42 pages]

 

On the 19th of September 2012 I travelled to Alexandria, Egypt. 
In my luggage I had a camera and in my pocket a phone.


50 images collected in a book with a form that reminisce old time photography albums, 
family albums - and travelogues. With the book is a text written that tries to connect the images 
with a longer history of travel photography. The text is translated from Swedish to
Arabic by Sausan Rook & Tezt Rooke, and to English by Ulrich Hansen.
The book is donated to the Artists Book collection at the Library of Alexandria, Egypt.
www.bibalex.org

 

 

 


 

 Dödens Engel
2014
Book 150 * 215 mm (30 copies) [40 pages]
Price: 200 sek

The poem Dödens Engel (”The Angel of Death”) was written in 1834, during the first Swedish cholera epidemic, but wasn’t publish until five years later, the same year as the author himself passed away. The poem has since been published in a number of different illustrated editions, the latest in 1917. This edition is a scaled down remake of a publication from 1880, illustrated by Carl Larsson.

 

.

 

 

 

 The Chance Execution 2017, Transmediale, Berlin
Artist book 110 * 140 mm [150 copies]

Price: 150 sek

A book on marbeling, chance, algorithms and end pages. Each book unique with different contents.

 

 


 Enemies of Books
2015,

book 125 * 190 mm[200 copies] [23 + 96 p ]

Price: Sold Out

I download the book from the Internet, https://books.google.com, Enemies of books, written by William Blades, published in 1881. A book on the decay of books. The enemies of the physical book – fire, water, gas, the bookworm, dirt, bigotry etc. A digitized book with no identity. Black letters on a white background. I buy a copy of the book from 1881. A yellowed, and stained copy. The book bears traces of a former owner, one Dr. Sarolea. Newspaper cuttings on his death and his extensive book collection. I compare the two texts, the original and the digitized copy. Using my computer I create a tool for binding books. I combine and modify traditional tools that have been used for hundreds of years and print out the components on a 3D-printer. The next day I print out another copy of the digitized book, and using the 3D-printed tool I make an exact replica of the book from 1881, in its original design. I construct a manual describing the process and upload the files to the Internet.

 

This is a description of a project which I begun in 2014 as an artistic development project financed by the University of Gothenburg. A project exploring digitization, human traces and the unique copy, and at the same time an act of resistance against digitization and technology. The outcome of the project was a book, presented together with the tool used to produce it.


 

 

 


 


Välkomna Finska barn!
2014
Book 700 * 100 mm [28 pages] [unlimited edition]

Price: 100 sek

 

Välkomna finska barn! (”Welcome Finnish Children!”) is a remake of a leaflet distributed to the Swedish foster parents of Finnish children who were evacuated to Sweden during the Second World War, containing translations of useful everyday words and phrases.

 

 

 


 År med tretton månar, Kenneth Klemets
2015
Book 140 * 205 mm [67 copies] [48 pages]

Price: 200 sek

Carefully revised limited edition reissue of the rare 1997 debut
collection of poems by the poet Kennet Klemets.

 

 

 

 Alla hjärtans dag och andra scener, Helga Härenstam
2015
Book 195 * 155 mm [80 copies] [48 pages]
Price: sold out

 

Alla hjärtans dag och andra scener documents a project conducted by the artist Helga Härenstam in collaboration with the Vegahusen retirement home. On six Wednesday afternoons in the spring of 2014 the artist met up with a group of residents for a study circle in photography.
The texts in the book are transcriptions from the sound recordings that were made at a few of these gatherings. The images are a mixture of the artist’s own photographs, and photograps taken or brought in by the participants.

 

 


  


 
Virtuella Utopier, Olle Essvik och Joel Nordqvist
2015
Book 135 mm * 22 mm [500 copies ][181 pages]

Price: 150 sek


This book is the result of an associative, experimental collaboration. Starting from a collection of quotations – on art and technology in general and art and computers in particular – spanning from the late 19th century until our present time, we move freely between different times, ideas and visions of the future.

 

 

 

 

 


 
Den här datorn, Olle Essvik och Joel Nordvist (red.)
2015
Book 170 * 240 mm, [300 pages] [750 copies]

Price: 150 sek

 

Den här datorn (”My Computer”) explores the role of the computer on the Swedish art scene from the first personal computers until today. Through long interviews, documents and art works we encounter more than 40 different artists, researchers and curators who have been working with computers and art in Sweden in the past 30 years.

 

Participating artists: Channa Bankier, Beeoff, Erik Berglin & Clement Valla, Jim Berggren, Donatella Bernardi, Göran Boardy, Thomas Broomé, Beck & Jung, Erik Bünger, Palle Dahlstedt, Leif Elggren, Carl Michael von Hausswolff och Ulf Bilting, Hans Esselius, Goldin + Senneby, Peter Hagdahl, Johannes Heldén & Håkan Jonson, Karin Hansson, Johan Fowelin och Åsa Andersson Broms, Lisa Jevbratt, Ann-Charlotte och Sture Johannesson, Veine Johansson, Geraldine Juaréz, Arijana Kajfes, Stefan Karlsson och Mats Olsson, Anna Kindvall, Tove Kjellmark, Raquel Meyers, Lars Midbøe, Björn Norberg, Ola Pehrson, Piratbyrån, Lina Persson, Jonas Lund, Anna Lundh, Lundahl & Seitl, Syntjuntan, Pär Thörn, Arne Kjell Vikhagen, Lars Vipsjö, Magnus Wallin, Björn Wangen, Magnus Wassborg, Teresa Wennberg, Kristoffer Zetterstrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Återkomsten- Bilden, Skolan och Samhället 1968 - 2018, redaktörer Arne Kockum, Bitte Alling Ode och Ulla Lind
2019

Price: 300 sek


Återkomsten har sin utgångspunkt från händelserna kring 1968 på Konstfack - ett uppror och revolt som kom att bli ett paradigmskifte för den svenska teckningslärarutbildningen. Boken beskriver bildämnets förändring - från revolten 1968 till idag och består av en samling texter och minnen från tiden på Konstfack skriven av forskare, teoretiker, konstnärer och bildlärare.

Medverkande i boken är: Peter Cornell - Folke Hartler - Kersti Hasselberg - Ulf Klarén - Arne Kockum - Thomas Koppfeldt - Britt-Marie Kühlhorn - Liv Merete Nielsen – Stig-Arne Nohrstedt - Gert Z Nordström – Christer Romilson - Pål Rydberg.

 

 


 

 

 

 


 


Mareld, 2015, Elin Liljeblad
2013
Book 150 * 200 mm [42 pages] [70 copies]

Price: 150 sek

A group of people walking through the pitch black August night, heading for the sea, hoping to experience the elusive ”mareel”, guided by the sole light of the photographer’s camera flash.